Wójt Gminy Oporów

Robert Zbigniew Pawlikowski

tel. 24 383 11 50

pok. nr 10


Wójt Gminy Oporów przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie wizyty osobiście lub telefonicznie w sekretariacie urzędu tel. 243831150. W przypadku nieobecności Wójta interesantów przyjmuje Sekretarz Gminy. 

Komórką  organizacyjną przyjmującą i koordynującą  rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Oporów jest Referat Organizacyjny - 1 piętro, pokój nr 9.

Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 11.03.2024, 13:09
Dokument oglądany razy: 1 404
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 07.03.2024