RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Paweł Łuczak

email: iodo@iodo.kutno.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych nie prowadzi postępowań administracyjnych w zakresie spraw mieszkańców, nie wydaje zaświadczeń oraz nie udziela informacji dotyczących podejmowanych rozstrzygnięć przez Wójta Gminy Oporów.

Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 10.04.2024, 11:39
Dokument oglądany razy: 1 506
Podpisał: Radoslaw Janik
Dokument z dnia: 10.04.2024