Wybory

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 07.03.2024, 09:00
z powodu:

aktualizacje

Załączniki:
 1. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim (07.03.2024, 08:54) - pobrań: 368
 2. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad (07.03.2024, 08:56) - pobrań: 70
 3. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Oporów z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Oporowie (07.03.2024, 08:57) - pobrań: 137
 4. INFORMACJA WÓJTA GMINY OPORÓW z dnia 07 lutego 2024r. wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych (07.03.2024, 08:58) - pobrań: 77
 5. Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji (07.03.2024, 09:24) - pobrań: 64
 6. Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Terytorialnej Komisji Wyborczej w Oporowie (07.03.2024, 09:26) - pobrań: 70
 7. Informacja Gminnej Komisji - Skład i dyżury (07.03.2024, 09:27) - pobrań: 79
 8. Obwieszczenie o obwodach do głosowania (07.03.2024, 09:28) - pobrań: 74
 9. Informacja o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych (11.03.2024, 22:37) - pobrań: 54
 10. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Oporowie z dnia 14 marca 2024r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Oporów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (14.03.2024, 15:17) - pobrań: 55
 11. POSTANOWIENIE NR 362/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Oporów (15.03.2024, 15:28) - pobrań: 62
 12. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Oporowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Oporów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (19.03.2024, 12:33) - pobrań: 42
 13. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Oporowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Oporów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (19.03.2024, 12:35) - pobrań: 42
 14. Informacja o pracy komisji obwodowych (05.04.2024, 15:17) - pobrań: 17
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 06.03.2024, 13:25
Dokument oglądany razy: 275
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 06.03.2024