Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Zgodnie ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych art. 11 – art. 15 (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Urząd Gminy Oporów będzie przyjmował oferty kandydatów do pracy wyłącznie w przypadkach ogłoszeń o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na te stanowiska.

Ogłoszenia o stanowiskach urzędniczych oraz naborze kandydatów na te stanowiska umieszczane będą poniżej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, 99-322 Oporów, Oporów 25


Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 22.09.2021, 14:17
Dokument oglądany razy: 3 775
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 22.09.2021