RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: obwieszczenie

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy napowietrznej linii średniego napięcia w sprawie budowy stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy napowietrznej linii średniego napięcia

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa napowietrznej linii energetycznej ..."

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci wodociągowej w gminie Oporów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów"

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa Stacji Uzdatninia Wody w Oporowie"

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów"

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia, napowietrznej linii średniego napięcia, napowietrznej linii dwutorowej SN/nN oraz stacji transformatorowej"Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 19.09.2017
Podpisał: Zygfryd Chilewski
Dokument z dnia: 08.02.2017
Dokument oglądany razy: 471