RSS
A A A K
SmodBIP

Plan

Petycja z dnia 08.05.2017 skierowana do Rady Gminy Oporów w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerem 77 i 78

- w dniu 08.05.2017 r. petycja wpłynęłą do kancelarii Urzędu Gminy Oporów

- w dniu 08.05.2017r. . petycja została zadekretowana do Biura Rady Gminy Oporów

- w dniu 08.05.2017 r. petycja wpłynęłą do Biura Rady Gminy Oporów

- w dniu 09.05.2017r. petycję skierowano do opinii Radcy PrawnegoOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 12.05.2017
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 09.05.2017
Dokument oglądany razy: 741