RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.10.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

EPUAP

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP


Urząd Gminy Oporów przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy opublikowanych na platformie ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Jak założyć konto na ePUAP?
W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.

Podpisywanie dokumentów
Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:
• płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych (Unizeto CERTUM Certification Authority, Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami, MobiCert, Enigma S.O.I.),
• darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Skrzynka podawcza jest jedynym kanałem do komunikacji elektronicznej Interesanta z Urzędem.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji – ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.
Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Gminy Oporów drogą elektroniczną.

Logo EPUAP

Konto na ePUAP – kliknij aby przejść na platformę ePUAP

Punkt Potwierdzania profili zaufanych ePUAP
Informujemy także, że w ZUS w Kutnie oraz w Urzędzie Skarbowym w Kutnie znajduje się Punkt Potwierdzania profili zaufanych ePUAP czynny w godzinach pracy Urzędu.

W chwili obecnej Urząd Gminy Oporów udostępnia dwa formularze:

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Pismo ogóle (wniosek, skarga, zażalenie itp.)Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 17.10.2013
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 17.10.2013
Dokument oglądany razy: 925