RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Zarządzenia 2012

Poniższe Zarządzenia są do wglądu w Urzędzie Gminy Oporów Referacie Organizacyjnym pok. nr 9

 • Zarządzenie Nr 127/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie: powołania Zespołu ds. Ewakuacji – Przyjęcia Ludności na terenie Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 126/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oporów na lata 2012 - 2015
 • Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie planu finansowego oraz dokonywania zmian w budżecie na rok 2013
 • Zarządzenie Nr 124/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 123/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 122/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 121/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 120/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 119/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 118/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 117/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 116/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 115/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu oraz dokonywania zmian w budżecie na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 114/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie Gminy
 • Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 111/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 listopada 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 110/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 listopada 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 listopada 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 107/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 listopada 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 listopada 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 105/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 listopada 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie Gminy
 • Zarządzenie Nr 104/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 listopada 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie Gminy
 • Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 listopada 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 102/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 101/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 listopada 2012 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 100/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 listopada 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 15 listopada 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 98/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 listopada 2012 w sprawie ustalenia zasad wysokości przyznawania stypendium szkolnego oraz warunków rozliczania zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej
 • Zarządzenie Nr 97/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 listopada 2012 w sprawie zmiany planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 96/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 listopada 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 95/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 listopada 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 94/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 listopada 2012 w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu na dzierżawę nieruchomości, położonej w miejscowości Oporów, stanowiącej własność Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 93/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 października 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 92/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 października 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 października 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 90/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 października 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na 2012
 • Zarządzenie Nr 89/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 października 2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2012 z dnia 10.10.2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012 oraz w sprawie dokonywaniu zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 października 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 87/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 października 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 86/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 października 2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 47/2012 z dnia 12.07.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetu
 • Zarządzenie Nr 85/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 października 2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2012 z dnia 12.07.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w EFRWP na pokrycie planowanego deficytu budżetu
 • Zarządzenie Nr 84/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 października 2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2012 z dnia 26.06.2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 • Zarządzenie Nr 83/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 października 2012 w sprawie planu finansowego budżetu i dokonywaniu zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 września 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 września 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 września 2012 w sprawie planów finansowych oraz zmian w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 września 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 21 września 2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 21 września 2012 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej
 • Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 18 września 2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 • Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 W sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oporów „ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 w sprawie planu finansowego budżetu
 • Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie
 • Zarządzenie Nr 70/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie dokonywania zmian w budżecie
 • Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 67/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy
 • Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie
 • Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 20 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 sierpnia 2012 w sprawie finansowego budżetu
 • Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 8 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 7 sierpnia 2012 w sprawie wysokości czynszu dzierżawczego za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Oporów
 • Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie
 • Zarządzenie Nr 56/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie planu finansowego budżetu
 • Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 3 sierpnia 2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012
 • Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy  Oporów z dnia 1 sierpnia 2012 r.                         w sprawie : utworzenia , organizacji i fukcjonowania Stałego  Dyżuru Wójta Gminy Oporów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
 • Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie  planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia procedur i terminu składania wniosków o dofinasowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. -                  ,, Wyprawka szkolna " .
 • Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oporów na lata 2012-2012.
 • Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie  zaciągniecia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej  w Łodzi na pokrycie planowego deficytu budżetu.
 • Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
 • Zarządzenie Nr 45/ 2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmian planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 • Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Oporów - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 czerwca 2012 r, w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie  zaciągniecia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej.
 • Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie  planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 36/2012 Wjóta Gminy Oporów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochadzących z budżetu Uni Europejskiej.
 • Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  Gminy Oporów na lata 2012-2015.
 • Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 4 czerwca 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie określenia liczby i powołania Zastępcy Wójta Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Ooprów z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie  planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie  planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzanie Nr 23/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planów finansowych w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 22/2012 Wojta Gminy Oporów z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 23 kwietnia 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 20/ 2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 17 kwietnia 2012 r.                       w sprawie: instrukcji obiegu dowodów księgowych dla realizacji operacji " Budowa    35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oporów "
 • Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 17 kiwietnia 2012 r.                       w sprawie: ustalenia Zakładowego Planu Kont i Zasad Rachunkowości dla realizacji   zadania " Budowa 35 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oporów "
 • Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Oporów.
 • Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu  na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 28 marca 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 9/2012 Wojta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
 • Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 luty 2012 r. w sprawie  planu finansowego  budżetu na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 22 luty 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 10 luty 2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Oporów na rok 2012.
 • Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.
 • Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Oporów.
 • Zarządzenie Nr 1/2012 Wójta Gminy Oporów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 29/2009 Wójta Gminy Oporów z dnia 30 czerwca 2009 roku.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 30.08.2013
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 13.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 178