RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Informacja dla mieszkańców gminy

28.07.2017

Podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 1 sierpnia 2017r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania połączony z upamiętnieniem
73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W związku z powyższym na terenie gminy zostaną włączone syreny alarmowe
- ciągłym dźwiękiem na okres 1 minuty

Wójt Gminy
/-/ Robert Pawlikowski

Ważna informacja dotycząca szkół

20.06.2017

Dot. dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

Pobierz informację

Pobierz drugą informację z dnia 22.06.2017

Pobierz trzecia informację z dnia 29.06.2017

Informacja dot. ptasiej grypy

14.04.2017

Informacja dot. ptasiej grypy -  Pobierz 

Informacja o pracy urzędu

13.04.2017

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.04.2017 (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13:00

Konsultacje społeczne "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Oporów

13.02.2017

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Konsultacje Społeczne wyłożona została do publicznego wglądu „Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategia Rozwoju Gminy Oporów na lata 2017 -2022”. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania wniosków i uwag do projektu tego dokumentu do dnia 06.03.2017r.

Komunikat dla organizacji społecznych

31.01.2017

Oporów, dnia 31 stycznia 2017r.

Wójt Gminy Oporów
Oporów 25
99-322 Oporów

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH


Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Oporów.
Wójt Gminy Oporów na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) prosi o zgłaszanie się organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, w sprawie wydania opinii do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w roku 2017.
Projekt Programu dostępny na wniosek ww. organizacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów.
Prosimy o zgłaszanie się w terminie do dnia 21 lutego 2017 roku.
Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ww. ustawy, opinia o projekcie Programu powinna zostać wydana w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego Programu.
Na podstawie art. 11a ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co rocznie do dnia 31 marca.

WÓJT GMINY
Robert PawlikowskiOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 05.07.2011
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 05.07.2011
Dokument oglądany razy: 15 035