RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

INFORMACJA O PRACY URZĘDU GMINY

30.12.2019

INFORMUJMY, ŻE W DNIU 31 GRUDNIA 2019 r. (WTOREK)

URZĄD GMINY  OPORÓW BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.00.

SUSZA - PILNE

15.07.2019

Oporów, dnia 15 lipca 2019 r


URZĄD GMINY OPORÓW
OPORÓW 25,99-322 OPORÓW

G.6122.1.2019SUSZA – PILNE
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

W związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Oporów Wójt Gminy Oporów apeluje do rolników, u których wystąpiła susza o składanie wniosków o szacowanie strat w uprawach ( bez względu na klasy gleb) – w terminie do dnia 17 lipca 2019r.
Straty w uprawach będą szacowane zgodnie z monitoringiem suszy.
Zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanych do ARiMR.
Do wniosku należy dołączyć wydruk złożony w ARiMR wniosku o przyznanie płatności na rok 2019.

Wójt Gminy
Robert Pawlikowski

Informacja o pracy urzędu

17.04.2019

 Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy Oporów będzie czynny do godz. 12:00

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

31.01.2019

 Komunikat do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Oporów.

Wójt Gminy Oporów na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz.U. z 2019r., poz. 122) prosi o zgłaszanie się organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy, w sprawie wydania opinii do projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w roku 2018.

Projekt Programu dostępny na wniosek ww. organizacji społecznych w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów.
Prosimy o zgłaszanie się w terminie do dnia 21 lutego 2019 roku.
Zgodnie z art. 11 a ust. 8 ww. ustawy, opinia o projekcie Programu powinna zostać wydana w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego Programu.
Na podstawie art. 11a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, co rocznie do dnia 31 marca.

WÓJT GMINY
Robert PawlikowskiOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 05.07.2011
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 05.07.2011
Dokument oglądany razy: 23 005