RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: opinie RIO

Budżet 2013

Budżet 2013

Uchwała Budżetowa 2013

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Uchwała Nr III/346/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 października 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Oporów za I półrocze 2012 roku

UCHWAŁA Nr III/306/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przewidzianej do zaciągnięcia przez Gminę Oporów.

UCHWAŁA Nr III/305/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przewidzianej do zaciągnięcia przez Gminę Oporów.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr III/134/2012 z dnia 20 lutego 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2012 rok deficytu budżetowego Gminy Oporów

Uchwała Nr III/135/2012 z dnia 20 lutego 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Oporów

Uchwała Nr III/22/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Oporów na 2012 rok

Uchwała Nr III/23/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Oporów

Uchwała Nr III/24/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oporów

Projekt Budżetu na 2013 rok oraz Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-1018:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na lata 2013 - 2018

Projekt Uchwały WPF 2013-2018

Zal 1 do WPF

Zal 2 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2013:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2013

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Tabela Nr 8

Tabela Nr 9

Tabela Nr 10

Tabela Nr 11

Załącznik Nr 1

ObjaśnieniaOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 05.02.2013
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 701