RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
UCHWAŁA Nr III/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
UCHWAŁA Nr II/8/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/190/2020 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
UCHWAŁA Nr II/7/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Oporów Pana Roberta Zbigniewa Pawlikowskiego.
UCHWAŁA Nr II/6/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia zakresu działania komisji gospodarczej oraz komisji budżetu, finansów i oświaty
UCHWAŁA Nr II/5/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie powołania składów stałych komisji rady.
UCHWAŁA Nr II/4/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.
w sprawie ustalenia liczby i rodzaju stałych komisji Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr I/3/2010 z dnia 2 grudnia 2010r
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Oporów

UCHWAŁA Nr I/2/2010 z dnia 2 grudnia 2010r
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Oporów
UCHWAŁA Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Oporów
UCHWAŁA NR XLVIII/192/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA NR XLVIII/191/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2011 .
UCHWAŁA Nr XLVIII/190/ 2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
UCHWAŁA Nr XLVIII/ 189/2010 z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
UCHWAŁA Nr XLVIII/188/2010 z dnia 09 listopada 2010r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XLVII/187/2010 z dnia 08 października 2010r.
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/164/2006 Rady Gminy Oporów z dnia 24 maja 2006r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatkow za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

UCHWAŁA Nr XLVII/186/2010 z dnia 08 października 2010r.
w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych" Gminy Oporów

Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XLVII/185/2010 z dnia 8 października 2010 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.

Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr XLVI/184/2010 z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oporów za 1 półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego
UCHWAŁA Nr XLVI/183/2010 z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
UCHWAŁA Nr XLVI/182/2010 z dnia 13 września 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
UCHWAŁA NR XLV/181/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Oporów lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
UCHWAŁA Nr XLV/180/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w Banku Polskiej Spółdzielczosci Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
UCHWAŁA Nr XLV/179/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. wsprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA NR XLIV/178/2010 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
UCHWAŁA Nr XLIV/177/2010 z dnia 24 maja 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok, w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/176/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na autobus szkolny.
UCHWAŁA Nr XLIII/176/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiząnia leasingowego na autobus szkolny.
UCHWAŁA Nr XLIII/175/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
UCHWAŁA NR XLIII/174/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie do prowadzenia postępowania w sprawach swiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
UCHWAŁA NR XLIII/173/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: absolutorium za rok 2009 dla Wójta Gminy Oporów
UCHWAŁA Nr XLII/172/2010 z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oporów w roku 2011 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

UCHWAŁA Nr XLII / 171/ 2010 z dnia 15 marca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.

Załącznik nr 1 - Tabela nr 7
Załącznik nr 2 - Tabela nr 8
Załącznik nr 3 - Tabela nr 12

UCHWAŁA Nr XLII/170/2010 z dnia 15 marca 2010r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/165/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniia Narkomanii na 2010 rok
Uchwała Nr XLII/169/2010 z dnia 15 marca 2010r.
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA Nr XLI/168/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr XLI/167/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Załącznik nr 1 - Tabela nr 4
Załącznik nr 2 - Tabela nr 6a
Załącznik nr 3 - Załącznik Nr 1 - Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2010 roku.
Załącznik nr 4 - Tabela nr 10
Załącznik nr 4 - Tabela nr 12

UCHWAŁA NR XL/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

Tabele
Załącznik nr 1Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 17.02.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 06.07.2011
Dokument oglądany razy: 3 500