RSS
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Dziecko rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego w miejscowości, w której przyszło na świat. Jeżeli żadne z rodziców nie mieszka tam, zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

Do rejestracji urodzenia dziecka zobowiązani są: ojciec lub matka, bądź inna osoba, jeżeli posiada pisemne pełnomocnictwo rodziców lub niezamężnej matki.


Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste obojga rodziców
Skrócony odpis aktu małżeństwa
W przypadku matki panny - dowód osobisty oraz skrócony odpis aktu urodzenia
W przypadku matki rozwiedzionej, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
W przypadku matki wdowy, odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu
W przypadku uznania dziecka przez ojca, konieczna jest obecność obojga rodziców. Oświadczenie o uznaniu dziecka może być przyjęte w przypadku matki rozwiedzionej, gdy upłynęło 300 dni od daty prawomocności wyroku rozwodowego, natomiast w przypadku wdowy, gdy upłynęło 300 dni od daty śmierci męża
Gdy dziecko będzie rejestrować inna osoba niż rodzice, powinna posiadać ww. dokumenty, swój dowód osobisty oraz pisemne upoważnienie rodziców ze wskazaniem imion, jakie nadają swojemu dziecku. Matka niezamężna podaje również imię ojca dziecka
Zgłoszenie urodzenia dziecka poza Gminą Oporów można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oporowie.


Uwaga: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia w wyborze dla dziecka więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka. Jednocześnie informujemy, że niedopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem urodzenia dziecka spowoduje konieczność sporządzenia aktu urodzenia i nadanie dziecku imienia z urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego - pok. 6

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie.

Opłaty

11 zł - inne czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka do protokołu, gdy dziecko urodziło się poza Gminą Oporów


Uwaga: Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Oporów lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Oporów
BS Kutno o/Oporów
53 9021 1021 0200 5890 2002 0001

Podstawa prawna

Art. 38, 39, 41, 50, 51 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz.180 ze zmianami)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 17.02.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 841