RSS
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty

Karta zgonu wystawiona przez lekarza
Dowód osobisty osoby zmarłej
Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego - pok. 6

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie.

Opłaty

Trzy pierwsze odpisy skrócone aktu zgonu są wydawane bezpłatnie.Każdy następny odpis skrócony 22 zł - opłata skarbowa i zupełny - 33 zł -opłata skarbowa


Uwaga: Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Oporów
BS Kutno o/Oporów
53 9021 1021 0200 5890 2002 0001


Dodatkowe informacje

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia śmierci. Jeżeli zgon nastąpił w skutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.
Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:
– małżonek lub dzieci zmarłego
– najbliżsi krewni lub powinowaci
– osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
Aby prawidłowo sporządzić akt zgonu, osoba zgłaszająca powinna znać więcej informacji o osobie zmarłej, m.in. nazwiska rodowe rodziców, datę i miejsce zawarcia małżeństwa.
W razie śmierci osoby o nieustalonej tożsamości, podstawą do sporządzenia aktu zgonu jest oprócz karty zgonu, protokół znalezienia zwłok sporządzony przez policję z opisem wyglądu zmarłego.


Podstawa prawna

Art. 64 i 64 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz. 180 ze zmianami)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635)Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 03.11.2011
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 1 519