RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.05.2018 13:01, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: otwarcie ofert

Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie w BZP Nr 565914-N-2018 w dniu 30.05.2018

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę nawierzchni dróg - zadania pn.:

I. Przebudowa drogi gminnej Nr 102 365 E
II. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 371 E
oraz dróg wewnętrznych – działki o numerach ewidencyjnych:
155 – obręb Oporów, 114 – obręb Skórzewa, 77 – obręb Wólka Janki - Lizigódź
III. Przebudowa części drogi gminnej Nr 102 351 E

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45 23 32 20 -7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie I. Przebudowę drogi gminnej Nr 102 365 E – dwóch odcinków długości 1,500 km oraz 1,399 km;
Zadanie II. Przebudowę części drogi gminnej Nr 102 371 E o długości 1,254 km, oraz dróg wewnętrznych – działki nr 155 obręb Oporów o długości 0,767 km, działki nr 114 obręb Skórzewa długości 0,439 km i działki nr 77 obręb Wólka Janki – Lizigódź o długości 0,396 km;
Zadanie III. Przebudowę części drogi gminnej Nr 102 351 E o długości 0,935 km.

Do pobrania:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załącznik Nr 1 formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 oswiadczenie

- Załącznik Nr 3 oswiadczenie

- Załącznik Nr 4 wykaz robót

- Załącznik Nr 5 wykaz osób

- Załącznik Nr 6 oświadczenie - grupa kapitałowa

- Załącznik nr 7 wzór umowy

- Załącznik Nr 8 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- Załącznik Nr 9 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów

Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 30.05.2018 13:01
Dokument oglądany razy: 145
Podlega Ustawie