RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.04.2018 13:08, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: otwarcie ofert informacje

Część 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Oporów. Część 2. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów. w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operację pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (PO

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu: 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie gminy Oporów, Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Oporów, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Oporowie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do pobrania:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Załączniki - archiwum .rar

Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 06.04.2018 13:08
Dokument oglądany razy: 260
Podlega Ustawie