RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zapytanie ofertowe Nr 1/2019

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY OPORÓW


w zakresie
I część zamówienia:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

II część zamówienia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(OC komunikacyjne),
Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR,
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
Ubezpieczenie assistance.

III część zamówienia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna),
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).


Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził:
Wójt Gminy Oporów

/-/ Robert Pawlikowski

Do pobrania:

- SIWZ

- ZałącznikiOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 05.02.2019
Podpisał: Magdalena Leitgeber
Dokument z dnia: 05.02.2019
Dokument oglądany razy: 584