RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: obwieszczenie

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decuzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej z dnia 10.01.2019r.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej z dnia 19.12.2018

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oraz stacji transformatorowej - z dnia 22.11.2018r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzenej w miejscowości Oporów z dnia 27.03.2018r.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzenej w miejscowości Oporów

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej z dnia 31.01.2018r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oraz przebudowie napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia w miejscowości Skórzewa.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oraz przebudowie napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia w miejscowości Skórzewa.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oraz przebudowie napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia w miejscowości Skórzewa.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy napowietrznej linii średniego napięcia w sprawie budowy stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz linii napowietrznej nN zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 68, 69, 70/1 i 75/1 obręb 0014 Oporów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy napowietrznej linii średniego napięcia

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa napowietrznej linii energetycznej ..."

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ws. budowy sieci wodociągowej w gminie Oporów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów"

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa Stacji Uzdatninia Wody w Oporowie"

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Oporów"

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Oporowie”

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej linii niskiego napięcia, napowietrznej linii średniego napięcia, napowietrznej linii dwutorowej SN/nN oraz stacji transformatorowej"Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 10.01.2019
Podpisał: Zygfryd Chilewski
Dokument z dnia: 08.02.2017
Dokument oglądany razy: 1 670