RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Paweł Łuczak

email: iodo@iodo.kutno.pl

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor ochrony danych nie prowadzi postępowań administracyjnych w zakresie spraw mieszkańców, nie wydaje zaświadczeń oraz nie udziela informacji dotyczących podejmowanych rozstrzygnięć przez Wójta Gminy Oporów.

Podpisał: Radoslaw Janik
Dokument z dnia: 10.04.2024
Dokument oglądany razy: 19
Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 10.04.2024, 11:39
Wydruk ze strony: bip.oporow.pl z dnia: 17.04.2024 08:07:03
MegaBIP - program do prowadzenia stron podmiotowych BIP: www.MegaBIP.pl